Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

 

Regler

Regler for høvdingebold

Spillets formål

Det gælder for hvert hold om at kaste eller gribe bolden på en måde, så alle spillerne på det mod-satte hold dør (udradering). Når en spiller er død, skal spilleren gå ned i sin egen høvdings høv-dingefelt, hvorefter spileren forsat kan forsøge at skyde modstanderholdets markspillere. Når alle markspillere på et hold er døde, træder høvdingereglen i kraft (se denne). Når høvdingen på det ene hold til sidst er blevet skudt eller grebet ud, er kampen slut.

Spillere
På banen er der 5 markspillere og 1 høvding.
Udskiftning er ikke tilladt.

Spillet
Holdene skal være klar til tiden (der er 3 minutter mellem hver kamp, så der er tid til at skifte).
Kampene startes samtidig fra dommerbordet – er et hold ikke mødt til tiden, så har det hold, der er på banen vundet kampen.

Høvdingen fra det hold, der først er nævnt i programmet starter i det høvdingefelt, der er tættest på tilskuerne/dommerbordet).
Hvis 2 hold kommer i samme farve tøj er det det ovenstående hold, der trækker i overtrækstrøjerne.
Kampen spilles indtil det ene hold har udraderet det andet hold eller der er gået 7 minutter (det der nu kommer først.).
Hvis kampen ikke er færdig efter 7 minutter, så har det hold, der har flest spillere tilbage vundet. (Det skal oplyses til dommerbordet, hvor mange spillere det vindende har tilbage)!

Det skal efter hver kamp oplyses til dommerbordet, hvem der har vundet. Vinderholdet er ansvarlig for at oplyse til dommerbordet.

I tilfælde af uafgjort spilles videre til den første spiller dør, hvorefter det andet hold har vundet kampen.

Uret i hallen sætter kampene i gang samtidig.

Regler i spillet

Spil start – tip off
Kampen starter med et dommerkast.
Der kan først skydes en modstander, når en anden fra det hold, der har vundet bolden også har rørt bolden.

Bevægelse med bolden
• Enhver spiller må bevæge sig frit med bolden. Der er ingen regler for skridt, driblinger eller afleveringer.
• En spiller kan vælge at skyde, aflevere til en medspiller i eget markfelt eller aflevere hen over modstaderne til egen høvding.
• Man må ikke med vilje røre bolden med foden

Undvigelser
• Undvigelse af skud må foretages på alle tænkelige måder.

Skud
• Man kan kun skyde modstanderholdets markspillere. Ikke høvdingen.
Når en spiller er skudt, skal hun gå ned i sin egen høvdings felt og fortsætte spillet der.

• Kun direkte skud tæller som ”drab”. Rammer bolden gulvet, loftet eller væggen først, tæller skuddet ikke. En undtagelse fra dette er, hvis bolden først rammer én spiller og dernæst en anden spiller uden at have ramt gulvet, loftet eller væggen eller i mellemtiden. I dette tilfælde er begge spillere døde.

• Kun skud fra skuldrene og nedefter tæller som ”drab”. Rammer bolden ansigtet eller en an-den del af hovedet, gælder det ikke. Der skelnes ikke mellem, om bolden søger ansigtet eller ansigtet bolden. Skud i hoved gælder ikke som drab.

Griber
• Gribes en modstanders bold, er denne modstander død og skal gå til egen høvdings felt. En høvding, hvis kast gribes, kan ikke dø (heller ikke en af holdets markspillere).

• En grebet bold der er kastet fra høvdingefeltet medfører, at den først døde på griberens hold kan vende tilbage blandt markspillerne (se regler for befrier).

• For at en bold skal være en griber, må den ikke have ramt gulvet, loftet eller væggen først.

• Hvis bolden gribes efter først at have ramt en anden spiller på griberens hold, er denne an-den spiller ikke død, forudsat at bolden ikke i mellemtiden har ramt gulvet, loftet eller væg-gen. Denne hændelse kaldes en ”redder”. Den der har kastet bolden er død (grebet ud).

Befrier
• Gribes en bold, der er kastet fra modstanderholdes høvdingefelt er den først døde spillere (fra griberens hold) befriet og kan vende tilbage til markspillet. (FUFI – først ud først ind).

Høvdingefeltet
• De personer, der befinder sig i høvdingefeltet må gerne tage bolden inde på modstanderens banedel, så længe de har begge fødder i høvdingefeltet.

Kasteret
• Hvis bolden ryger ud over enten sidelinjen eller baglinjen, tilfalder bolden holdet i det nær-meste felt, i forhold til det sted, hvor bolden forlod banen.
• Kasteretten kan overgå til det andet hold, hvis det skønnes, at reglerne er blevet overtrådt.

Høvdingeregler
• Når alle markspillere på et hold er døde, skal det pågældende holds høvding forlade høv-dingefeltet og erstatter markspillerne. Spillet fortsætter som før.
• Den høvding der er blevet alene på sit hold har kasteretten.

Udradering
• Når alle markspillere samt høvding på et hold er døde, er der tale om en udradering, og kampen er slut. Vinderen af kampen er det hold, der har markspillere tilbage.
• Når kampen ikke at slutte inden 7 minutter, er det holdet med flest markspillere tilbage der har vundet.

DER SPILLES IKKE MED FLYVENDE HOLLÆNDER.

INFO til dommerne
Der udleveres dommerkort til start af hver kamp – disse skal udfyldes og afleveres ved dommer-bordet.

Ved tvivl er det dommeren der fortolker reglerne, ved store uoverensstemmelser er det dommer-bordet der træffer afgørelsen.